Scroll

Dummies

Alla detaljer ska naturligtvis vara perfekta innan produktionen sätter igång. En dummie är en prototyp, den första versionen av en färdig produkt. Efter en framtagen idéskiss så skapar vi en dummie som du får ge synpunkter på och godkänna innan den går vidare till produktion. Du kanske endast är ute efter en dummie för större upplagor producerade utomlands, då kan vi också hjälpa dig.